Lyceumklubi

Helsingin Lyceumklubi on eri aloilla toimivien taiteista, tieteistä ja yhteiskunnallisista kysymyksistä kiinnostuneiden naisten vuonna 1932 perustama klubi, joka toimii viehättävässä huoneistossaan Helsingin Kruununhaassa. Klubi on kaksikielinen siten, että suomen- ja ruotsinkieliset esitelmät vuorottelevat. Jäseniä on noin 125.

Yhdistyksen säännöissä (§ 1) todetaan seuraavasti:

“Klubin tarkoituksena on edistää yhteisymmärrystä eri aloilla toimivien, taiteista, tieteistä ja yhteiskunnallisista kysymyksistä kiinnostuneiden naisten kesken. Tarkoituksensa toteuttamiseksi klubi järjestää jäsenilleen

 • esitelmätilaisuuksia kulttuurin eri aloilta,
 • vierailukäyntejä näyttelyihin ja retkikohteisiin,
 • keskustelutilaisuuksia

ja tarjoaa tilaisuuksia virkistävään yhdessäoloon sekä mahdollisuuksia osallistua kansainvälisten Lyceumklubien toimintaan.”

Helsingin Lyceumklubi kuuluu vuonna 1906 perustettuun Lyceumklubien kansainväliseen liittoon (International Association of Lyceum Clubs). Lue lisää tästä. Lyceumklubeja on 17 valtiossa kaikkiaan 71 ja niissä jäseniä n. 6700. Kansainvälisen liiton virallisia kieliä ovat englanti, ranska ja saksa. Liiton toiminta-ajatuksena on alusta alkaen ollut ”kansainvälisyys ja jatkuva oppiminen, joiden mukaan jäsenet auttaisivat ja tukisivat toisiaan ystävyyden hengessä kautta maailman itsenäisinä ja rohkeina, toivorikkaina ja mieleltään avoimina”. Eri maiden klubilaiset tapaavat joka kolmas vuosi pidettävässä Kansainvälisen liiton kongressissa ja joka toinen vuosi kulttuuritapahtumassa. Näissä kokoontumisissa osallistujille esitellään monipuolisesti kulloistakin isäntämaata. Helsingin Lyceumklubi on toiminut kansainvälisen kongressin järjestäjänä vuosina 1968 ja 1995. Oulun Lyceumklubi on järjestänyt kulttuuripäivät vuonna 2018.

Klubin historiaa

Helsingin Lyceumklubin perustajat olivat aikansa vaikuttajanaisia, jotka rohkeasti halusivat luoda suomen- ja ruotsinkielisille naisille yhteisen, miesten klubeja vastaavan kokoontumispaikan. He myös onnistuivat tavoitteessaan. Vuosikymmenten jäsenluetteloissa näkyy niin tunnettujen kulttuurihenkilöiden, presidenttien puolisoiden kuin tiedenaistenkin nimiä. Sotavuodet merkitsivät suurta yhteiskunnallista murrosta, joka vaikutti myös klubin toimintaan, mutta ei sen perimmäiseen toiminta-ajatukseen. Vuosien kuluessa on vähitellen luovuttu monipuolisesta kerhotoiminnasta ja keskitytty esitelmätilaisuuksiin ja kulttuurikohteissa vierailuihin.

Klubitilat

Toiminta

Nykyään Helsingin Lyceumklubin toiminta keskittyy pääasiassa klubi-iltojen esitelmätilaisuuksiin, joita järjestetään vuosittain noin 25. Niiden aiheita ja esitelmänpitäjiä valitessaan ohjelmatoimikunta kiinnittää huomiota monipuolisuuden lisäksi myös aiheen ja sen tarkastelukulman ajankohtaisuuteen. Oman osansa klubi-iltojen ohjelmasta muodostaa esitelmän jälkeen käytävä keskustelu. Kevätkauden ohjelma julkaistaan tammi- ja syyskauden ohjelma syyskuun alussa. Kevätkauden päättää perinteinen kevätretki kulttuurihistoriallisesti kiinnostavaan kohteeseen ja syyskauden lopuksi klubihuoneistossa vietetään yhteistä joulujuhlaa.

Klubilla on Facebook-ryhmä. Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä klubiin puhelimitse tai sähköpostilla, katso Yhteystiedot.

Ohjelma

Kevään 2024 ohjelma

Jäsenyys

Sääntöjen mukaan klubin hallitus hyväksyy uudet jäsenet. Jäsenyydestä kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä klubin puheenjohtajaan, jolta saa lisätietoja ja jäsenhakemuslomakkeen. Vuonna 2024 liittymismaksu on 20 euroa ja vuosittainen jäsenmaksu 60 euroa.

Hallitus

Klubin asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi varsinaista ja kaksi varajäsentä. Hallitus valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtaja on vuoroin suomen-, vuoroin ruotsinkielinen, lisäksi puolet hallituksen jäsenistä on suomen- ja puolet ruotsinkielisiä.

 • Puheenjohtaja
  • Sinikka Tiisala
 • Varapuheenjohtaja
  • Barbro Larsson-Suominen
 • Sihteerit
  • Ulla Hautanen, suomenkielinen sihteeri
  • Gerd Haglund, ruotsinkielinen sihteeri
 • Muut jäsenet
  • Birgitta Forssell-Jerman
  • Unda-Marina Nemlander
  • Marketta Parviainen

Yhteystiedot

Helsingin Lyceumklubi ry

Rauhankatu 7 E, 00170 Helsinki
puh. (09) 135 7281
h.lyceum[at]gmail.com

Hallituksen puheenjohtaja Sinikka Tiisala, puh. 040 560 2243