Lyceumklubben

Helsingfors Lyceumklubb är en förening för damer intresserade av konst, vetenskap och samhälleliga frågor. Föreningen är grundad år 1932 och funktionerar i sin charmiga lägenhet i Kronohagen. Föreningen är tvåspråkig med turvis finsk- och svenskspråkiga föredrag. Medlemsantalet är ca 125.

I föreningens stadgar (§ 1) sägs:

“Klubbens syfte är att främja samförstånd mellan kvinnor, som verkar på olika områden, är intresserade av konst, vetenskap och sociala frågor. För att nå sitt mål anordnar klubben för sina medlemmar

 • föredragstillfällen från olika kulturområden,
 • besök till utställningar och exkursionsmål,
 • diskussionstillfällen

och erbjuder tillfällen för rekreation samt möjligheter att delta i de internationella Lyceumklubbarnas verksamhet.

Helsingfors Lyceumklubb hör till det år 1906 grundade Internationella förbundet för Lyceumklubbar (International Association of Lyceum Clubs). Läs mera på den internationella webbplatsen här. Det finns sammanlagt 71 Lyceumklubbar i 17 länder och de har ca 6700 medlemmar tillsammans. Det internationella förbundet verkar på tre språk, engelska, franska och tyska. Förbundets verksamhetsidé har ända från början varit “internationella kontakter och ständigt lärande, så att medlemmarna hjälper och stöder varandra, runt om i världen som varande självständiga och modiga, hoppfulla och öppna till sinnet”. Klubbmedlemmarna i de olika länderna träffas vart tredje år på det internationella förbundets kongresser och däremellan på så kallade kulturdagar. På dessa sammankomster presenterar värdlandet sin kultur genom mångsidigt program. Helsingfors Lyceumklubb har ordnat internationella kongresser år 1968 och 1995. Uleåborgs Lyceumklubb har ordnat kulturdagar år 2018.

Klubbens historia

De damer som grundade Helsingfors Lyceumklubb var på sin tid märkbara personer som modigt ville skapa en motsvarande tvåspråkig förening som samlingsplats för damer, som herrarna hade. De lyckades också nå sitt mål. I medlemsförteckningarna under tidigare årtionden syns namnen på såväl kända kulturpersonligheter, presidentskor som damer verksamma inom vetenskap. Krigsåren innebar en stor samhällelig brytningstid som också inverkade på föreningens verksamhet men inte på dess grundläggande verksamhetsidé. Under årens lopp har man så småningom upphört med den mångsidiga klubbsverksamheten och koncentrerat sig på föredragstillfällen och besök till kulturella mål.

Klubblokalen

Verksamhet

Numera består Helsingfors Lyceumklubbs verksamhet i huvudsak av cirka 25 föredragstillfällen per år. Då programkommittén planerar dessa beaktas både mångsidighet och aktuella synpunkter. Efter klubbaftnarnas föredrag dricker vi te och diskuterar föredraget eller andra intressanta ämnen. Vårterminens program ges ut i början av januari och höstterminens i början av september. Vårterminen avslutas med en traditionell utfärd till något kulturhistoriskt intressant mål och i slutet av höstterminen firas en gemensam julfest i klubblokalen.

Klubben har en Facebookgrupp. Om du är intresserad, kontakta klubben via telefon eller e-post, se Kontakt.

Program

Program våren 2024

Medlemskap

Enligt stadgarna godkänner styrelsen nya medlemmar. Den som är intresserad av medlemskap kan kontakta ordföranden (se Kontaktuppgifter), av vilken man får tilläggsuppgifter och medlemsansökningsblankett. År 2024 är inskrivningsavgiften 20 euro och den årliga medlemsavgiften 60 euro.

Styrelse

De löpande ärendena sköts av en styrelse som valts av årsmötet. Den består av ordförande och sex ordinarie medlemmar och två suppleanter. Styrelsen väljs för två år i taget. Ordföranden är i tur och ordning finsk- och svenskspråkig, därtill är hälften av styrelsens medlemmar finskspråkiga och hälften svenskspråkiga.

 • Ordförande
  • Sinikka Tiisala
 • Vice ordförande
  • Barbro Larsson-Suominen
 • Sekreterare
  • Ulla Hautanen, finskspråkig sekreterare
  • Gerd Haglund, svenskspråkig sekreterare
 • Övriga medlemmar
  • Birgitta Forssell-Jerman
  • Unda-Marina Nemlander
  • Marketta Parviainen

Kontakt

Helsingfors Lyceumklubb rf

Fredsgatan 7 E, 00170 Helsingfors
tel. (09) 135 7281
h.lyceum[at]gmail.com

Styrelsens ordförande Sinikka Tiisala, puh. 040 560 2243